blank

ກອງປະຊຸມກະກຽມຝຶກຊ້ອມນັກກິລາ ເຂົ້າຮ່ວມຊີເກມ ຄັ້ງທີ 32 ທີ່ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ເອຊຽນເກມ ຫາງໂຈວ ຄັ້ງທີ 19 ແລະ ເອຊຽນເກມໃນຮົ່ມ ແລະ ສີລະປະການຕໍ່ສູ້ ຄັ້ງທີ 06 ທີ່ ກຸງເທບ ແລະ ຊົນບູລີ, ປະເທດໄທ

ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສະເໜີໂຄງການສະໜັບສະໜູນນັກກິລາລະດັບຂົງເຂດໄລຍະ 04 ປີ 2021-2024 ປະກອບມີ 04 ລາຍການຄື ກິລາຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31, ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ, ເອຊຽນເກມ ຄັ້ງທີ 19, ທີ່ນະຄອນຫາງໂຈວ, ກິລາຊີເກມ ຄັ້ງທີ 32 ທີ່ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ເອຊຽນເກມໃນຮົ່ມ ແລະ ສີລະປະການຕໍ່ສູ້ ຄັ້ງທີ 06, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເລີ່ມປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນຖືກເລື່ອນ.ສໍາລັບປີ 2023 ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມີແຜນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະກອບດ້ວຍ 03 ລາຍການແຂ່ງຂັນໃຫຍ່ຄື1.ຊີເກມ ຄັ້ງທີ 32 ທີ່ ກໍາປູເຈຍ, ວັນທີ 05-17 ພຶດສະພາ 2023.2. ເອຊຽນເກມ ຄັ້ງທີ 19, ທີ່ນະຄອນຫາງໂຈວ, ສປ ຈີນ, ວັນທີ 23...

blank

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄົບຄະນະບໍລິຫານງານໂອລິມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ 7 (2017-2021) ແລະ ຕ້ອນຮັບຄະນະໃໝ່ ຊຸດທີ 8 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2022

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄົບຄະນະບໍລິຫານງານໂອລິມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ 7 (2017-2021) ແລະ ຕ້ອນຮັບຄະນະໃໝ່ ຊຸດທີ 8 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2022

blank

ພິທີຖະແຫຼງຂ່າວຄະນະກິລາລາວເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນງານມະຫາກຳຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31 ທີ່ ເມືອງຫຼວງ ຮ່າໂນຍ, ສສ. ຫວຽດນາມ, ໃນວັນທີ 12-23 ພຶດສະພາ 2022, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດທີ່ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານ, ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2022

ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

Delegates from Lao NOC attending CDM SEA game 2019 Meeting

Delegates from Lao NOC attending CDM SEA game 2019 Meeting Vice President of Lao NOC ( Mr. Kasem INTHALA) and Vice Secretary General of Lao NOC ( Mr. Sengphone Phonamath ) also Director General of Elite sport Department attending for Chefs de mission for SEA Games 2019 at Phillippine  The Philippine SEA Games Organizing Committee gave...