The NSFs recognized by the NOCL are the following:

 1. ສະຫະພັນ ແລ່ນ – ລານ ແຫ່ງຊາດລາວ (ສລລ)
 2. ສະຫະພັນ ຍິງທະນູ ແຫ່ງຊາດລາວ  (LARF)
 3. ສະຫະພັນ ບານບ້ວງ ແຫ່ງຊາດລາວ (LBF)
 4. ສະຫະພັນ ດອກປີກໄກ່ ແຫ່ງຊາດລາວ (BLF)
 5. Lao  Cue  Sports  Federation (LCSF)
 6. ສະຫະພັນ ໂບວລິ້ງ ແຫ່ງຊາດລາວ (LBF)
 7. ສະຫະພັນ ມວຍສາກົນ ແຫ່ງຊາດລາວ (LABF)
 8. ສະຫະພັນ ເຮືອກາໂນ-ຄາຍັກ ແລະ ເຮືອປະເພນີ ແຫ່ງຊາດລາວ (LCKTF)
 9. ສະຫະພັນ ລົດຖີບ ແຫ່ງຊາດລາວ (LCYF)
 10. ສະຫະພັນ ບານເຕະ ແຫ່ງຊາດລາວ (LFF)
 11. ສະຫະພັນ ກ້ອລຟ໌ ແຫ່ງຊາດລາວ (LGF)
 12. ສະຫະພັນ ຈິມນາສຕິກ ແຫ່ງຊາດລາວ (LGNF)
 13. ສະຫະພັນ ຈູໂດ້ ແຫ່ງຊາດລາວ (LJF)
 14. ສະຫະພັນ ຄາຣາເຕ້ ແຫ່ງຊາດລາວ (LKF)
 15. ສະຫະພັນ ປັນຈັກສີລັດ ແຫ່ງຊາດລາວ (LPSF)
 16. ສະຫະພັນ ຍິງປືນ ແຫ່ງຊາດລາວ (LSF)
 17. ສະຫະພັນ ລອຍນໍ້າ ແຫ່ງຊາດລາວ (LAQF)
 18. ສະຫະພັນ ກະຕໍ້ ແຫ່ງຊາດລາວ (LSTF)
 19. ສະຫະພັນ ປີ່ງປ່ອງ ແຫ່ງຊາດລາວ (LTTF)
 20. ສະຫະພັນ ເທຄວັນໂດ້ ແຫ່ງຊາດລາວ (LTKF)
 21. ສະຫະພັນ ເທັນນີສ ແຫ່ງຊາດລາວ (LTF)
 22. ສະຫະພັນ ບານສົ່ງ ແຫ່ງຊາດລາວ (LVF)
 23. ສະຫະພັນ ຍົກນໍ້າໜັກ ແຫ່ງຊາດລາວ (LWEF)
 24. ສະຫະພັນ ມວຍປໍ້າ ແຫ່ງຊາດລາວ (LAWF)
 25. ສະຫະພັນ ມວຍລາວ ແຫ່ງຊາດລາວ (MLNF)
 26. ສະຫະພັນ ວູຊູ ແຫ່ງຊາດລາວ (LWUF)
 27. ສະຫະພັນ ເປຕັງ ແຫ່ງຊາດລາວ (LPTF)
 28. ສະຫະພັນ ເຕະລູກດອກ ແຫ່ງຊາດລາວ (LSCF)
 29. ສະຫະພັນ ຣັກບີ້ ແຫ່ງຊາດລາວ (LRF)
 30. ສະຫະພັນ ໜ້າເກັກ ແຫ່ງຊາດລາວ (NLF) / ຍິງທະນູພື້ນບ້ານ.
 31. ສະຫະພັນ ໝາກຂ່າງ ແຫ່ງຊາດລາວ (MLF) / Toy – Top
 32. ສະຫະພັນ ໝາກເສິກ ແຫ່ງຊາດລາວ (LCF)
 33. ສະຫະພັນ ຊອ໊ຟເທັນນີສ ແຫ່ງຊາດລາວ (LSTF)
 34. ສະຫະພັນ ໝາກແຫຼ້ ແຫ່ງຊາດລາວ ( LMLF)